Serwis

Powierzając nam swój sprzęt komputerowy mogą Państwo być pewni, że będzie on w dobrych rękach. Jesteśmy rzetelną firmą i u nas nie ma tzw. „fuszerki”

I. Zasady wykonania napraw

1. Naprawy w serwisie realizowane są w terminie maksymalnie 14 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do serwisu wraz z kompletem wymaganych dokumentów i wyposażenia. Termin ten może ulec przedłużeniu do 30 dni roboczych, gdy potrzebna jest naprawa w specjalistycznym serwisie lub dostępność części jest ograniczona.
2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dane znajdujące się na dyskach twardych i innych nośnikach dostarczonych do naprawy, jeżeli klient nie zleci ich archiwizacji przy dostarczeniu sprzętu do naprawy. Zabezpieczenie kopii danych znajdujących się na nośnikach spoczywa na właścicielu urządzenia.
3. Sprzęt dostarczony do serwisu powinien zawierać kompletne wyposażenie oraz dokładny opis usterek i zakres prac jakie mają być zrealizowane. (komputery PC bez kabli zasilających, klawiatur, myszek).
4. W przypadku naprawy gwarancyjnej dostarczona powinna być karta gwarancyjna i/lub dokument potwierdzający zakup.
4a. Gwarancją nie są objęte i traktowane są jako naprawa płatna: – Czynności przewidziane w instrukcji obsługi lub instalacji, do wykonania których zobowiązany jest Klient we własnym zakresie i na własny koszt np: konserwacja, instalacja oprogramowania, wymiana materiałów eksploatacyjnych itp.
– odzyskiwanie danych z uszkodzonych dysków twardych
– uszkodzenia mechaniczne, termiczne lub celowe uszkodzenie produktu i wywołanie w nim wady.
– uszkodzenia i wady wynikłe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania lub przechowywania czy konserwacji, instalacji, napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika
– produkty które nie zostały dostarczone w specjalnym opakowaniu przeznaczonym do jego transportu (np dyski twarde w foli antyelektrostatycznej)
5. Serwis realizuje naprawę i usuwa usterki tylko w zakresie zgłoszonym przez klienta w momencie przyjęcia sprzętu do naprawy.
6. W przypadku braku opisu usterki lub nieuzasadnionej reklamacji serwis pobiera opłatę za dokonanie przeglądu
testowania w wysokości podanej w cenniku.
7. W przypadku rezygnacji z naprawy pobierana jest opłata w wysokości podanej w cenniku.
8. Zlecenia w serwisie wykonywane są wg kolejności dostarczenia, jedyną możliwością przyspieszenia naprawy jest zamówienie dodatkowo płatnej wg cennika „naprawy ekspresowej” – poz. 13 w niniejszym cenniku.
9. O zakończeniu zlecenia i możliwości odbioru sprzętu klient jest niezwłocznie informowany telefonicznie przez pracownika serwisu na numer telefonu podany na dokumencie PD.
10. W przypadku nie odebrania sprzętu przez klienta w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia zlecenia, pomimo tego że klient został poinformowany telefonicznie oraz pisemnie sprzęt zostaje zezłomowany przez serwis.
11. Dokument PD wydany przy przyjęciu sprzętu do naprawy jest jedynym upoważniającym do odebrania sprzętu z serwisu. Serwis nie ma prawnej możliwości weryfikowania danych osobowych klienta zgłaszającego się z w/w dokumentem.
12. Przy odbiorze sprzętu z naprawy klient ma możliwość sprawdzenia poprawności działania sprzętu i wykonania zleconych prac.

II. Podstawowa instalacja sytemu operacyjnego.

Usługa obejmuje:
– usunięcie istniejących danych – bez kopii zapasowej
– zdjęcie i założenie partycji na HDD
– formatowanie dysku twardego
– testowanie dysku twardego
– instalacja systemu operacyjnego
– instalacja sterowników do zainstalowanych urządzeń (nie obejmuje urządzeń zewnętrznych nie dostarczonych do serwisu takich jak drukarki, skanery itp.)
– ściągnięcie i zainstalowanie najnowszych aktualizacji i poprawek do systemu operacyjnego.

III. Instalacja systemu operacyjnego z archiwizacją i przeniesieniem danych

Usługa obejmuje:
– archiwizacja wskazanych przez klienta danych na CD, DVD lub dysku zewnętrznym
– usuniecie istniejących danych
– zdjęcie i założenie partycji na HDD
– formatowanie dysku twardego
– testowanie dysku twardego
– instalacja systemu operacyjnego
– instalacja sterowników do zainstalowanych urządzeń (nie obejmuje urządzeń zewnętrznych nie dostarczonych do serwisu takich jak drukarki, skanery itp.)
– ściągnięcie i zainstalowanie najnowszych aktualizacji i poprawek do systemu operacyjnego
– odtworzenie danych z kopii

IV. Instalacja systemu operacyjnego z odtworzeniem danych i aplikacji

Usługa obejmuje:
– archiwizacja wskazanych przez klienta danych na CD, DVD lub dysku zewnętrznym
– usunięcie istniejących danych
– zdjęcie i założenie partycji na HDD
– formatowanie dysku twardego
– testowanie dysku twardego
– instalacja systemu operacyjnego
– instalacja sterowników do zainstalowanych urządzeń (nie obejmuje urządzeń zewnętrznych nie dostarczonych do serwisu takich jak drukarki, skanery itp.)
– ściągnięcie i zainstalowanie najnowszych aktualizacji i poprawek do systemu operacyjnego
– reinstalacja i konfiguracja używanego oprogramowania
– odtworzenie danych z kopii
U W A G A ! ! !
SERWIS INSTALUJE OPROGRAMOWANIE SYSTEMOWE I APLIKACJE WYŁĄCZNIE Z NOŚNIKÓW DOSTARCZONYCH PRZEZ KLIENTA LUB ZAKUPIONYCH W NASZEJ FIRMIE.

V. Usuwanie wirusów, robaków, dialerów, spyware

Usługa obejmuje:
– sprawdzenie wszystkich zbiorów w komputerze i usunięcie (ewentualnie zneutralizowanie) wszelkiego rodzaju niepożądanego oprogramowania takiego jak: wirusy, robaki internetowe, programy typu spyware, dialery itp.

U W A G A ! ! !
MOŻE BYĆ NIEZBĘDNE PRZEINSTALOWANIE SYSTEMU OPERACYJNEGO.

VI. Instalacja podzespołów zakupionych w naszej firmie firmie.

– przy dostarczeniu sprzętu do serwisu
– u klienta

U W A G A ! ! !
MOŻE BYĆ NIEZBĘDNE PRZEINSTALOWANIE SYSTEMU OPERACYJNEGO.

VII. Praca serwisu w zakresie nie objętym powyższymi punktami
– W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość wprowadzenia dla stałych klientów dogodnych rabatów na wykonywane usługi.
– Istnieje możliwość podpisania umowy o świadczenie usługi na określony czas dla firmy w postaci przedpłaty-abonamentu cena takiej usługi jest negocjowana indywidualnie z zainteresowaną stroną. (ilość godzin, czas reakcji na zdarzenie, oraz zakres świadczonej usługi).

VIII. Usługa expressowa

– rozpoczęcie naprawy urządzenia w ciągu 4 godzin od zgłoszenia awarii,
zakończenie naprawy urządzenia w ciągu max. 24 godzin od rozpoczęcia naprawy.

UWAGA: Usługa płatna extra czyli 1,5x stawki podstawowej usługi. Usługa może być
nie dostępna z przyczyn technicznych. PROSZĘ O KONTAKT TELEFONICZNY.

IX. Odzyskiwanie danych utraconych w wyniku skasowania lub awarii dysku twardego.

Czas potrzebny na odzyskanie danych jak również cena usługi znana jest po przedstawieniu dokładnej usterki czasu od jej wystąpienia.
Ceną za usługę tego typu podaję po ok. 12h od zgłoszenia w/w usterki.

Serwis komputerów, drukrek laserowych, ploterów, liczarek, Warszawa, Ząbki

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close